Ermeni Propagandasının Gölgelediği Gerçek: TEHCİR KANUNU VE I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ARAP TEHCİRİ

I. Dünya Savaşı sırasında 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan tehcir kanunu sa-dece Ermenilere uygulanmamıştır.

01 Temmuz 2004

 
AHMET CEVDET PAŞANIN SURİYE VALİLİĞİ (Şubat-Kasım 1878)

Cevdet Paşa Doksanüç harbi akabinde çok kritik bir dönemde Suriye va-liliğine tayin edildi ve Kasım 1878'e kadar bu...

01 Mayıs 2003

 
Osmanlı’da İlk Elektrikli Tramvay ve Şehir Elektriği İşletme: ŞAM’DA ELEKTRİKLİ TRAMVAY VE ŞEHİR AYDINLATMASI

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren yapılan önemli yatırımlarla yeni bir çehreye kavuşmaya başlayan Şam, XX. yüzyıl...

01 Kasım 2013


Most Read