KLASİK TÜRK EDEBİYATI’NDA BİR DEYİM: TER DÜŞMEK

Deyimler, bir dilin söz varlığı hazinesini belirlemede önemli bir göstergedir. Edebî eserler, aynı zamanda sanat eseri...

01 Eylül 2009


Most Read