Türk Mitolojisi

 
DİNİ, FELSEFİ VE EDEBİ ESERLERİN ÇEVRİM YAZILARINDA SIKÇA RASTLANAN HATA VE EKSİKLİKLERİN AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN “BEN NEYİM” İSİMLİ ESERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

İncelememize temel teşkil edecek öncül çalışmalardaki eksiklik yüzünden konuyu ele alırken zorlandığımızı belirtmemiz...

01 Nisan 2009


Most Read