Vâkı‘ât-ı Gazavât

 
MORA'NIN İSTİRDÂDINA DAİR BİR KAYNAK DEĞERLENDİRMESİ VE NÂDİR'İN VÂKI‘ÂT-I GAZAVÂT'I

Osmanlı, idaresine tam olarak II. Bayezid zamanında giren Mora Yarımadası’nı 1699 Karlofça antlaşmasıyla terk etmek...

01 Nisan 2009


Most Read