AHMET YORULMAZ’IN ROMANLARINDA ÖTEKİ OLARAK TÜRK-RUM İLİŞKİLERİ


Ahmet Yorulmaz’ın Savaşın Çocukları, Kuşaklar ya da Ayvalık Yaşantısı, Girit’ten Cunda’ya ya da Aşkın Anatomisi, adlı romanları yüzyıllardır Girit’te yaşayan Türk ve Rum aileleri ele almaktadır.

Ahmet Yorulmaz’ın Savaşın Çocukları, Kuşaklar ya da Ayvalık Yaşantısı,
Girit’ten Cunda’ya ya da Aşkın Anatomisi, adlı romanları yüzyıllardır
Girit’te yaşayan Türk ve Rum aileleri ele almaktadır. İki milletin ilişkilerini
ve birbirlerine bakışlarını detaylı olarak, hümanist bir gözle vermektedir.
Türk Hasan ve Rum Marigo arasındaki aşk işlenmektedir. Bu aşkın
etrafında öteki olarak insanlar, milletler ve dinler sorgulanmaktadır. Halklar
dış tahrikler ve siyasi oyunlarla birbirlerine kırdırılmaktadırlar. Aksi takdirde
iki milletin dost ve kardeşçe yaşayabilmelerinin mümkün olduğu
vurgulanmaktadır.


Etiketler »  

Abstract
The life of Turkish and Greek families in Girit are subjected in the novels such asSavaşın Çocukları (Child of war), Kuşaklar ya da Ayvalık Yaşantısı (Generations orLife in Ayvalık), Girit’ten Cunda’ya ya da Bir Aşkın Anatomisi (From Girit toCunda or the Anatomy of a Love) by Ahmet Yorulmaz. The relationship between thetwo nations and their perceptions of each other were deeply dwelt on with humanisticpoint of wiev. The love between the Turkish man Hasan and the Greek womanMarigo is subjected. The people, nations and religions surrounding this love werequestioned as “other.” The novels point out that two nations foughted because ofprovacations by other nations and political ıssues. It is olsa pointed out that two nationscan live together in peace.

Keywords »