Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Osmanlı Şiirini Anlamak


Osmanlı Şiirini Anlamak

Osmanlı’yı tanımak, onu anlamak, ilim ve sanat alanlarında onu bilmekle mümkün olur. Biz, bugün, geleceğe bırakacak çalışmaları yapmak üzere geçmişe bakarken, zamanımızın bize verdiği gözlüğü ne dereceye kadar bir kenara bırakabiliyoruz? Milleti millet yapan unsurların birincisi olan kültür, bir devamlılığı gerekli kılıyorsa biz, yedi yüz yıl önce küçük bir beylik olarak kurulan, kültürümüzün en parlak örneklerinin verildiği geniş bir vatan coğrafyasından bize intikâl eden kültür mîrâsımızı gerektiği gibi anlayıp o istikâmette devam ettirebiliyor muyuz? Bu ve bunun gibi soruların çoğaltılması ve ilim ve kültür adamlarımızın pek çoğunun sorumluluk içerisine sokulması mümkün. Fakat ben kendi alanım içinde kalarak, otuz iki yıllık bir tecrübenin gözlük camlarımı biraz değişikliğe uğratmasından hareketle, Eski Türk Edebiyatı, Dîvân Edebiyatı, Saray Edebiyatı, İslâmî Edebiyat gibi isimlerle anılan Klasik edebiyatımızın anlaşılması konusunda bazı teklîflerimi, arz etmeye çalışacağım.